Northern lights - l'aurore boréale

ᓯᓚ - sila - weather - la météo, le climat

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ - inuktitut English français
ᓯᓚᕐᔪᐊᖅ silarjuaq universe l'univers
ᐅᓪᓗᕆᐊᓕᕆᓂᖅ ullurialiriniq astronomy l'astronomie
ᐅᓪᓗᕆᐊᓕᕆᔨ ullurialiriji astronomer l'astronome
ᕿᓂᕈᑎ qiniruti le télescope
ᐅᓪᓗᕆᐊᖅ ulluriaq star l'étoile
ᐅᓪᓗᕆᔾᔭᑦ,
ᐃᖕᓂᕈᔮᑦ
ullurijjat,

ingnirujaat
falling stars les étoiles filantes
ᐊᑉᐸᕐᔪᐊᖅ apparjuaq comet la comète
ᐅᓪᓗᕆᐊᕐᔪᐊᖅ ulluriarjuaq Sirius "
ᐅᓪᓗᕆᐊᓱᒡᔪᒃ ulluriasugjuk Venus Vénus
ᓯᖒᕆᖅ singuuriq Mars "
ᑕᖅᑭᖅ taqkiq moon la lune
ᓯᕿᓂᖅ siqiniq sun le soleil
ᓯᕿᓂᖅ ᐅᔭᒃᑐᖅ siqiniq ujaktuq sunrise le lever du soleil
ᓯᕿᓂᖅ ᓂᐱᔪᖅ siqiniq nipijuq sunset le coucher du soleil
ᖃᐅᒪᔪᖅ qaumajuq sunshine la lumière
ᑖᕐᓂᖅ taarniq darkness l'obscurité
ᑕᕐᕋᖅ tarraq shadow, shade l'ombre
ᓄᕗᔭ / ᓄᕗᔭᐃᑦ nuvuja / nuvujait cloud(s) nuage(s)
ᓯᓚ sila l'air
ᐊᓄᕆ anuri wind le vent
ᐅᓚᔪᔭᖅ ulajujaq tornado, hurricane la tornade, l'ouragan
ᐊᓄᕆᔪᖅ,
ᐊᓄᕆᔪᐊᓗᒃ
anurijuq,

anurijualuk
storm la tempête, l'orage
ᑲᓪᓕᖅ kalliq thunder le tonnerre
ᖃᐅᒻᒪᓪᓚᒃ qaummallak flash, lightning l'éclair
ᐊᖅᓴᕐᓃᑦ aqsarniit Northern lights l'aurore boréale
ᐊᔭᒍᑕᖅ ajagutaq rainbow l'arc-en-ciel
ᓱᕈᔪᒃ surujuk rain la pluie
ᒥᓂᔪᖅ minijuq drizzle la bruine
ᐊᐳᑎ aputi snow la neige
ᖃᓐᓂᖅ qanniq falling snow la neige qui tombe
ᖃᓐᓂᖅᑐᖅ qanniqtuq it's snowing il neige
ᐱᖅᓯᖅᑐᖅ piqsiqtuq it's blizzarding il y a une
tempête de neige
ᓯᑯ siku ice la glace
ᐊᐅᔪᐃᑦᑐᖅ, ᓯᕐᒥᒃ aujuittuq, sirmik le glacier
ᐱᖃᓗᔭᖅ piqalujaq l'iceberg
ᓯᓈ sinaa floe la banquise


ᐅᕐᖂᓂᒃ - urquunik
la température

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ - inuktitut English français
ᐅᖅᑰ heat la chaleur
ᐃᒃᑮ coldness le froid, (la froidure)